Spinal müsküler atrofisi olan çocukların %50'sinden fazla gelişmesi ve çoğunlukla yürüyemeyenlerde görülmesi nedeniyle omurga eğriliği yaygın görülen bir sorundur. Bu duruma cerrahi düzeltme ya da pozisyon desteği (ör. atelleme) ile müdahale edilebilir. Skolyoz gibi komplikasyonların cerrahi düzeltimi kararı, çocuğun omurga eğriliğine, pulmoner fonksiyona ve kemik maturitesine bağlıdır.1,2

POTANSİYEL FAYDALAR

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

AMELİYAT

POTANSİYEL FAYDALAR

 • Oturma postürü, denge, dayanıklılık ve kosmesisi iyileştirebilir2
 • Solunum düşüşünü yavaşlatabilir2,3
 • Genel konforu, yaşam kalitesini ve bağımsızlığı arttırabilir1

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

 • Lomber ponksiyon gerçekleştirme becerisini etkileyebilir
 • Prosedürün optimum zamanlaması tartışmalıdır3
 • Spinal müsküler atrofisi olan kişilerin cerrahi komplikasyon riski genel popülasyona göre daha yüksek olabilir3

ATELLEME

POTANSİYEL FAYDALAR

 • Oturma dengesi, dayanıklılık ve genel fiziksel görünümü iyileştirebilir3
 • Cerrahiye göre daha geleneksel, ileri büyümeye olanak sağlayan yaklaşım3

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

 • Skolyoz gelişimini engellemeyebilir veya geciktirmeyebilir3
 • Bazı rahatsızlıklara neden olabilir1
 • Akciğer fonksiyonu ≤8 yaşındaki çocuklarda rijit atelleme nedeniyle olumsuz şekilde etkilenebilir
 • Atellemede ekspiratuar akciğer hacmi düşük olabilir4

Bu web sitesinde yer alan kişiler, Biogen tarafından desteklenen Together in SMA'nın birer parçasıdır.
Biogen, bu kişilerin harcadığı zaman ve sağladıkları içerik katkılarını karşılamaktadır.

Kas Atrofisi

SMA'nın klinik spektrumu oldukça değişkendir ve genellikle multi-disipliner kapsamlı bir tıbbi bakım gerektirir.2

Son güncelleme tarihi Ağustos 2019